Rezultatas

Išvados


Idėjos vertinimas

Viskas pradedama pirmiausia nuo to ar pagal užduotus parametrus sukurta įmonė galės išgyventi. Tuo tikslu pirmiausia atliekamos kelios paprastos analizes:  • PELNINGAI Ar prekės/paslaugos parduodamos pelningai?
  • PINIGŲ UŽTEKS Ar užteks pinigų pirmiems įmonės gyvavimo metams?
  • NUOSTOLIO NEBUS Ar po 3 metų nebus nuostolio?


Pagrindinės išvados:


VEIKLOS REZULTATAI
Bendrasis pelnas 0 Bendrasis pelnas - pardavimo pajamų ir pardavimo savikainos skirtumas.

Tai vienas svarbiausių įmonės rodiklių, kuris rodo įmonės vykdomą kainų politiką, t. y. skirtumą tarp įmonės uždirbtų pajamų pardavus prekes ir išlaidų toms prekėms įsigyti arba pagaminti. Jeigu įmonei pavyksta didesnėmis kainomis parduoti prekes ar sumažinti prekių gamybos sąnaudas, tai jos bendrasis pelnas didėja.

Bendrasis pelnas yra teigiamas, tad galima daryti išvadą, kad prekės parduodamas brangiau nei perkamos. Tačiau šis rodiklis neparodo ar įmonė dirba pelningai.
Pinigų likutis 0 Pinigų likutis parodo ar įmonė turi pakankamai pinigų, kad galėtų palaikyti ir plėtoti verslą, išlaikyti ir didinti gamybinius/prekybinius pajėgumus bei išmokėti dividendus, ir grąžinti skolas. Svarbu pastebėti, kad net dirbant pelningai pinigų likutis gali būti neigiamas kas gali privesti net iki įmonės bankroto.

Pinigų likutis neigiamas – verslo palaikymui būtina imti paskolą.
Uždirbtas pelnas 0.00 Grynasis pelnas – gautų bendrųjų pajamų dalis, liekanti, atėmus (finansines) subjekto veiklos sąnaudas, ypatinguosius praradimus bei sumokėtus mokesčius.

Uždirbtas pelnas - tai paprastas ir Informatyvus rodiklis parodantis, ar bus iš ko išmokėti dividendus ir ar įmonė turės potencialą investicijoms atlikti ir tuo pačiu – augti.

Džiugu – įmonė dirba pelningai ir gautą pelną galima investuoti arba išmokėti dividendus.

Veiklos pelningumo koeficientas % Veiklos pelningumas (arba veiklos pelno marža) parodo, kiek procentų (arba litų) veiklos pelno uždirba vienas pardavimo pajamų litas, t.y. jis parodo įmonės tipinės veiklos, neatsižvelgiant į finansinę ir investicinę veiklą, efektyvumą. Tipinė veikla apima ūkines operacijas, susijusias su veikla, iš kurios įmonė keletą ataskaitinių laikotarpių gauna daugiausia pajamų ir kurią įmonė laiko pagrindine. Kuo didesnė (tipinės) veiklos pelno suma uždirbama kiekvienam pardavimo pajamų litui, tuo geriau valdomas pardavimo pajamų, pardavimo savikainos bei veiklos sąnaudų lygis, tuo didesnis įmonės (tipinės) veiklos pelningumas.

Rodiklis mažesnis negu 5 procentai laikomas nepatenkinamu.


Pelno / nuostolio analizė

1-01 2002 2003
Pardavimo pajamos 0 0 0 0
Pardavimo savikaina 0 0 0
Bendrasis pelnas / nuostoliai 0 0 0 0
Veiklos sąnaudos 0 0 0 0
Pardavimo 0 0 0 0
Bendrosios ir administracinės 0 0 0 0
Pelnas / nuostoliai prieš apmokestinimą 0 0 0 0
Pelno mokestis 0 0 0
Grynasis pelnas / nuostoliai 0 0 0 0Pelno / nuostolio analizė

1-01 2002 2003
Grynasis pelnas / nuostoliai 0 0 0 0
Sukauptas pelnas / nuostolis 0 0 0 0
Pakomentuokite įmonės rezultatus


Rodikliai


Nėra duomenų!